Waar meten we [Oud]

Om meer informatie te krijgen over de plaatsen waar we meten, klik op een plaats op de kaart.

Waar meten we [Oud]
Lange Weide (Utrecht) Aldeboarn (Friesland) Zegveld Hoogwaterboerderij (Utrecht) Weerribben-Wieden Rouveen (Overijssel) Zegveld (Utrecht) Assendelft (Noord-Holland) Vlist (Zuid-Holland) Ankeveen Ilperveld Vliegtuigmetingen Vliegtuigmetingen Vegelinsoord Vliegtuigmetingen Mobiele metingen Gouderak Demmerik

Lange Weide (Utrecht)

Op de meetlocatie in Lange Weide wordt gemeten aan via het slootpeil gestuurde infiltratie. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers en eddy covariance. Ook worden er bodemdalingsmetingen gedaan.

Bekijk factsheet

Lange Weide

Aldeboarn (Friesland)

In Aldeboarn worden metingen gedaan aan onderwaterdrainage. Broeikasgasmetingen worden gedaan met handmetingen, automatische kamers, eddy covariance en remote. Bodemdalingsmetingen worden gedaan met behulp van van extensometers.
Bekijk hier een interview met veehouder en grondeigenaar Marten Dijkstra >>

Factsheet

Aldeboarn

Zegveld Hoogwaterboerderij (Utrecht)

Op de meetlocatie bij de Hoogwaterboerderij in Zegveld wordt gemeten aan hoge grondwaterstanden met behulp van drukdrains. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers. Daarnaast worden er bodemdalingsmetingen gedaan door middel van een extensometer.
Lees hier meer over de Hoogwaterboerderij >>
Factsheet
Zegveld

Weerribben-Wieden

In de Weerribben-Wieden wordt gemeten aan moerasnatuur. In de Wieden worden op het Duinigermeer broeikasgassen gemeten op een groot oppervlak. In de Weerribben-Wieden worden CO2 en methaanfluxen gemeten en worden lokale metingen gedaan in de veenbodem en vegetatie om de gemeten fluxen beter te begrijpen.

Factsheet

Rouveen

Rouveen (Overijssel)

In Rouveen worden metingen gedaan aan onderwaterdrainage. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers en remote. Op deze meetlocatie wordt naast broeikasgasuitstoot ook bodemdaling intensief gemeten middels zakplaatjes, waterpassen, extensometers, LIDAR en InSAR. Meer weten over bodemdalingsmetingen met behulp van InSAR? Bekijk deze factsheet.

Factsheet

Rouveen

Zegveld (Utrecht)

Bij KTC Zegveld worden metingen gedaan aan onderwaterdrainage, drukdrainage, peilverlaging, lisdodde en klei in veen. Ook worden er verkennende metingen uitgevoerd aan miscanthus. Op deze meetlocatie wordt naast broeikasgasuitstoot ook bodemdaling intensief gemeten door middel van extensometers, LIDAR en InSAR.

Factsheet

Zegveld

Assendelft (Noord-Holland)

In Assendelft wordt gemeten aan drukdrainage. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers. Ook wordt er aan bodemdaling gemeten door middel van extensometers.
Lees hier meer over deze locatie >>
Bekijk hier een interview met veehouder en grondeigenaar Elmer Kramer >>

Factsheet

Assendelft

Vlist (Zuid-Holland)

Op de meetlocatie in Vlist wordt gemeten aan onderwaterdrainage. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers. Ook wordt er aan bodemdaling gemeten.

Vlist

Vlist

Ankeveen

Op de meetlocatie in Ankeveen worden de effecten van de natte teelt van lisdodde op broeikasgasemissies onderzocht. Broeikasgasmetingen worden op twee schaalniveau's uitgevoerd: op kleine schaal met handmatige kamermetingen, en op grotere schaal met eddy covariance op land.

Ankeveen

Ankeveen

Ilperveld

In Ilperveld wordt verkennend gemeten aan veenmosveen. De factsheet van deze locatie is in ontwikkeling.

Vliegtuigmetingen

Binnen het NOBV worden er ook broeikasgasfluxen gemeten over een groot oppervlak met behulp van een vliegtuig. Deze vliegtuigmetingen vinden plaats in verschillende regio’s.
Ankeveen
Rouveen

Vliegtuigmetingen

Binnen het NOBV worden er ook broeikasgasfluxen gemeten over een groot oppervlak met behulp van een vliegtuig. Deze vliegtuigmetingen vinden plaats in verschillende regio’s.
Ankeveen

Rouveen

Vegelinsoord


In Vegelinsoord worden metingen gedaan aan moerige grond. Deze locatie is een referentie
waar de verwachte emissie bij dit landschap in kaart gebracht wordt. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers.
Factsheet

Ankeveen

automatische kamers.

Vliegtuigmetingen

Binnen het NOBV worden er ook broeikasgasfluxen gemeten over een groot oppervlak met behulp van een vliegtuig. Deze vliegtuigmetingen vinden plaats in verschillende regio’s.

Ankeveen
Rouveen

Mobiele metingen

Naast de vaste meetlocaties van het NOBV wordt er in Friesland ook ruimtelijk intensief CO2 gemeten met behulp van mobiele apparatuur.
Ankeveen

Rouveen

Gouderak

In Gouderak wordt verkennend gemeten aan cranberryteelt. De factsheet van deze locatie is in ontwikkeling.

Bekijk factsheet

Gouderak

Demmerik

In Demmerik wordt gemeten aan ongeregeld hoge grondwaterstanden. De factsheet van deze locatie is in ontwikkeling.

Bekijk factsheet

Demmerik