Where do we take measurements?

For more information about the sites where we take measurements, click a location on the map.

Where do we take measurements?
Lange Weide (Utrecht) Aldeboarn (Friesland) Zegveld Hoogwaterboerderij (Utrecht) Weerribben-Wieden Rouveen (Overijssel) Zegveld (Utrecht) Assendelft (Noord-Holland) Vlist (Zuid-Holland) Ankeveen Ilperveld Vliegtuigmetingen Vliegtuigmetingen Vegelinsoord Vliegtuigmetingen Mobiele metingen Gouderak Demmerik Camphuys Onlanden Delfstrahuizen Lang Roggebroek

Lange Weide (Utrecht)

Infiltration controlled by the ditchwater level is measured at the Lange Weide measurement site. Greenhouse gas measurements are taken using automatic chambers and eddy covariance. Soil subsidence measurements are taken too.

Lange Weide

Aldeboarn (Friesland)

In Aldeboarn, underwater drainage measurements are taken. Greenhouse gas measurements are taken in various ways: manually, using automatic chambers, eddy covariance, and remotely. Soil subsidence measurements are taken with the help of extensometers.
Click here for an interview with cattle farmer and landowner Marten Dijkstra >>

Aldeboarn

Zegveld Hoogwaterboerderij (Utrecht)

At the measuring site close to the Hoogwaterboerderij in Zegveld, high groundwater levels are measured with the help of pressure drains. Greenhouse gas measurements are taken using automatic chambers. Soil subsidence measurements are taken too, using an extensometer.
Click here to read more about the Hoogwaterboerderij >>

Zegveld

Weerribben-Wieden

In the Weerribben-Wieden, measurements are taken from the marshland environment. In the Wieden, greenhouse gases are measured across a large surface on the Duinigermeer. In the Weerribben-Wieden, CO2 and methane fluxes are measured and local measurements are taken in the peat soil and vegetation to enable a better understanding of the fluxes measured. The fact sheet for this site is in development.

Rouveen

Rouveen (Overijssel)

In Rouveen, underwater drainage measurements are taken. Greenhouse gas measurements are taken using automatic chambers and remotely. At this measurement site, in addition to measuring greenhouse gas emissions, soil subsidence is intensively measured using settlement plates, spirit levels, extensometers, LIDAR and InSAR.

Rouveen

Zegveld (Utrecht)

At KTC Zegveld, measurements are taken from areas of underwater drainage, pressure drainage, water level reduction and bulrush. At this measurement site, in addition to measuring greenhouse gas emissions, subsidence is measured intensively using extensometers, LIDAR and InSAR.

Zegveld

Assendelft (Noord-Holland)

Pressure drainage is measured in Assendelft. Greenhouse gas measurements are taken using automatic chambers. Soil subsidence is also measured using extensometers.
Click here to read more about this location >>
Click here to see an interview with cattle farmer and landowner Elmer Kramer >>

Assendelft

Vlist (Zuid-Holland)

Underwater drainage is measured at the Vlist measurement site. Greenhouse gas measurements are taken using automatic chambers. Soil subsidence is also measured.

Vlist

Ankeveen

At the measuring site in Ankeveen, researchers investigate the effect of wet crops of bulrush on greenhouse gas emissions. Greenhouse gas measurements are carried out on two scales: on a small scale using manual chamber measurements, and on a larger scale with eddy covariance on land.

Ankeveen

Ilperveld

Exploratory measurements of peat moss are taken in Ilperveld. The fact sheet for this site is in development.

Vliegtuigmetingen

Within the NOBV, greenhouse gas fluxes are also measured over a large area with the help of an aeroplane. These aircraft measurements are taken in various regions.

Rouveen

Vliegtuigmetingen

Within the NOBV, greenhouse gas fluxes are also measured over a large area with the help of an aeroplane. These aircraft measurements are taken in various regions.

Rouveen

Vegelinsoord

In Vegelinsoord we will be taking measurements from marshy ground. The fact sheet for this site is in development.

Ankeveen

automatische kamers.

Vliegtuigmetingen

Within the NOBV, greenhouse gas fluxes are also measured over a large area with the help of an aeroplane. These aircraft measurements are taken in various regions.

Rouveen

Mobiele metingen

In addition to the NOBV's ongoing measurement sites, intensive CO2 measurements are taken in Friesland using mobile equipment.

Rouveen

Gouderak

In Gouderak wordt verkennend gemeten aan cranberryteelt. De factsheet van deze locatie is in ontwikkeling.

Gouderak

Demmerik

In Demmerik wordt gemeten aan ongeregeld hoge grondwaterstanden.

Bekijk factsheet

Demmerik

Camphuys

Wet nature is measured at the measurement site in Onlanden. The measurements are performed with an eddy covariance mast.

Bekijk factsheet

Onlanden

Wet nature is measured at the measurement site in Onlanden. The measurements are performed with an eddy covariance mast.

Bekijk factsheet

Delfstrahuizen

In Delfstrahuizen gaat het NOBV vanaf medio 2024 metingen doen aan klei in veen. Broeikasgasmetingen worden gedaan met automatische kamers. Op deze locatie werkt hetNOBV samen met het Veenweiden Innovatie Programma (VIPNL) dat onder meer onderzoek doet naar toepassing en haalbaarheid van klei in veen. De factsheet voor deze locatie is nog in ontwikkeling. 

Lang Roggebroek

In Lang Roggebroek, bij Reeuwijk, gaat het NOBV vanaf het najaar van 2024 meten aan hoge grondwaterstanden zonder inzet van infilitratiesystemen (ongeregeld hoog)Broeikasgasmetingen zullen worden gedaan met automatische kamers en met behulp van een (mobiele) eddy covariance-mast. Ook zal er gemeten worden aan bodemdaling door middel van extensometers. De factsheet voor deze locatie is nog in ontwikkelng.