27-9-2021: Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 27 september is er weer een Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden in samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en Wageningen Environmental Research. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.