27-9-2021: Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 27 september is er weer een Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden in samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Tijdens deze online bijeenkomst zoomen we samen met onderzoekers van WenR in op de lopende onderzoeken in Zegveld en Lange Weide en de eerste bevindingen daarvan. Wat kunt u in deze bijeenkomst verwachten:

• Rudi Hessel, onderzoeker Bodem, water en landgebruik, geeft een korte toelichting op de NOBV-meetlocaties in Zegveld en Lange Weide;
• Hydrologisch onderzoeker Harry Massop zoomt in op de lopende bodemdalingsonderzoeken die WENR in Zegveld doet binnen het NOBV en op de samenhang tussen bodemdalingsprocessen en broeikasgasemissies;
• Jan van den Akker, onderzoeker bodemfysica en mechanica, en Rob Hendriks, onderzoeker Duurzaam landgebruik, gaan in op modelering met SWAP-ANIMO van de locatie Aldeboarn;
• Tot slot geeft PhD Jordy van ‘t Hull een toelichting op de lachgasmetingen die WENR uitvoert binnen het NOBV.

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.