LOSS symposium 2021

Op vrijdag 5 november 2021 wordt vanuit het Nationale Wetenschapsagenda onderzoeksproject Living on Soft Soils: Subsidence & Society (NWA-LOSS) het eerste jaarlijks symposium georganiseerd. Het NWA-LOSS vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) | NWO) is ongeveer een jaar geleden gestart en onderzoekers presenteren op 5 november de eerste resultaten. Het wordt een dag waarop we kennis delen en ideeën uitwisselen en waar vele aspecten van bodemdaling aan bod komen; meten en monitoren, voorspellen en verklaren, schade en governance en juridische kaders. Hilde Niezen (Wethouder Gemeente Gouda & voorzitter Platform Slappe Bodem) neemt ons in het plenaire gedeelte mee in de casus van de Gemeente Gouda: Hoe hebben zij de uitdagingen rondom bodemdaling aangepakt en wat zijn hun ervaringen?

Houdt u zich bezig met bodemdaling als onderzoeker, belanghebbende of belangstellende? Dan bent u van harte uitgenodigd op 5 november in het Muntgebouw in Utrecht. Aanmelden voor het LOSS symposium kan met dit gekoppelde formulier.

Het symposium wordt in een hybride vorm georganiseerd. Afhankelijk van de dan geldende COVID-19 regels, kunnen ongeveer 100 mensen op locatie deelnemen. Wij volgen de Corona-toegangsregels van het Muntgebouw. Voor overige geïnteresseerden is het symposium online te volgen.

Bekijk hier het programma of kijk voor meer informatie op de website van LOSS.