29 juni 2020:

Online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 29 juni organiseerden we in samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) een online bijeenkomst van de Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Doel van deze deelexpeditie was het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. Tijdens deze interactieve online bijeenkomst kregen deelnemers een update over het onderzoeksprogramma en een blik in het veld bij verschillende meetlocaties. Ook gingen we in op de maatregelen die onderzocht worden, zoals natte teelten en onderwaterdrainage. De kennismakelaars van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) waren er om vragen te beantwoorden over de laatste ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van de maatregelen. Natuurlijk was er ook ruimte voor het stellen van vragen en om mee te denken over aan welke kennis nog behoefte is.

 Wilt u het webinar terugkijken? Klik dan hier.

 Keer terug naar Overzicht >>