Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Het NOBV organiseert in samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) de Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Doel van de Deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. Per bijeenkomst zoomen we in op een onderdeel van het onderzoek. Natuurlijk is er daarbij ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. Hebt u belangstelling om deel te nemen? Mail dan naar info@nobveenweiden.nl of meld u aan voor de nieuwsbrief van het NOBV. Meer weten over de deelexpedities van het NKB? Kijk dan op de website.

Deelexpeditie 7 juni 2021

Op 7 juni van 10.00-11.30 uur organiseerden STOWA, NOBV en NKB een nieuwe Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Doel van de Deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. In deze editie gingen we in samenwerking met de Universiteit Utrecht en B-Ware in op microbiële processen in de bodem die leiden tot veenafbraak. Welke processen vinden er plaats in de bodem en welke variabelen spelen daarin een rol? Onderzoekers Mariet Hefting (Universiteit Utrecht), Gijs van Dijk (B-Ware) en Laura Knops (Universiteit Utrecht) namen de deelnemers mee in deze bodemprocessen en legden uit wat het effect daarvan is op de emissies. In een video gaf Laura Knops de deelnemers een kijkje in het lab. Deze video is hier terug te kijken. Natuurlijk was er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

-> U kunt deze deelexpeditie hier terugkijken

Deelexpeditie 15 maart 2021
Op 15 maart organiseerden STOWA, NOBV en NKB een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Bekijk hier de opname.

In deze sessie gingen we in samenwerking met Deltares en de TU Delft in op bodemdaling in relatie tot broeikasgasemissies in veenweidegebied. 

 • Gilles Erkens, onderzoeker bij Deltares en trekker van het NOBV onderzoeksconsortium, zoomde in op de samenhang tussen bodemdalingsprocessen en broeikasgasemissie in veenweidegebied;
 • Onderzoeker Sanneke van Asselen (Deltares) ging in op het meten van bodembeweging, verschillende meetmethoden en de eerste meetresultaten en bevindingen;
 • We namen een kijkje in het veld bij een bodemmonstername op één van de onderzoekslocaties en in het lab waar de bemonstering, veenbeschrijving en samendrukkingsproeven plaatsvinden. Deze video kunt u hier terugkijken.
 • Tot slot gaf Ramon Hanssen, hoogleraar Geodesie (landmeetkunde) en Satelliet-aardobservatie aan de TU Delft, een toelichting op het gebruik van InSAR in veenweidegebieden.

Deelexpeditie 14 december 2020
De vorige online bijeenkomst van de Deelexpeditie vond plaats op 14 december in samenwerking de Vrije Universiteit. U kunt de bijeenkomst hier terugkijken.

Wat kwam er in deze editie aan bod:

 • Onderzoeker Ype van der Velde (VU) gaf een overzicht van de lopende onderzoeken vanuit de VU naar de effecten van maatregelen op broeikasgasemissies;
 • Ko van Huissteden (VU) ging in op het Peatland-VU model en op de complexiteit van het modelleren van CO2- en methaanfluxen uit de bodem;
 • PhD Jim Boonman (VU) zoomde in op zijn onderzoek naar de effecten van waterbeheer en het (klimatologisch en hydrologisch) milieu op condities voor microben om daarmee de kwetsbaarheid van veenbodems in te schatten. Jim Boonman maakte voor zijn presentatie ook een vlog vanuit het veld. Deze kunt u hier bekijken. 

Deelexpeditie 29 juni 2020
Op 29 juni 2020 vond de eerste bijeenkomst plaats van de Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden, georganiseerd door STOWA, NOBV en het NKB. U kunt de bijeenkomst hier terugkijken. De vlogs zijn hier te bekijken.

Wat waren de onderwerpen in deze editie?

 • Pui Mee Chan, deelexpeditietrekker en programmaleider NOBV, gaf vanuit de studio een toelichting op de achtergrond en doelstellingen van het NOBV;
 • Gilles Erkens, onderzoeker bij Deltares en trekker van het NOBV onderzoeksconsortium, was aanwezig om meer te vertellen over de meetlocaties, methoden en maatregelen;
 • NKB-kennismakelaars Erik Jansen (Waterinfiltratiesystemen) en Roelof Westerhof (Natte teelten) waren er om vragen te beantwoorden over deze onderwerpen;
 • Chris van Naarden (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaf een toelichting op de rol van de Regiegroep Veenweiden;
 • Via minivlogs kregen de kijkers een blik in het veld bij verschillende onderzoekslocaties.