Disclaimer
Het NOBV besteedt veel zorg en aandacht aan de teksten op deze website om de juistheid en actualiteit ervan te waarborgen. Het kan desondanks voorkomen dat er fouten in zijn geslopen. Mocht u informatie tegenkomen die in uw ogen niet correct (meer) is, of verouderd, laat het ons weten. Het NOBV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze fouten.