Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

Over het nobv

In het Klimaatakkoord is het beperken van CO2-uitstoot een belangrijk onderdeel. Een van de bekendste oorzaken van CO2-emissie is de verbranding van fossiele brandstoffen. Een minder bekende maar niet onbelangrijke oorzaak is de afbraak van veen waarbij CO2 vrijkomt. Veenafbraak is een natuurlijk proces waarbij zuurstof binnendringt in de bodem met als gevolg dat bacteriën het veen afbreken. Het veen verdwijnt door dit proces in de vorm van CO2. Daarnaast kan er bij de afbraak van veen methaan (CH4) en lachgas (N2O) vrijkomen.

Deze broeikasgasuitstoot heeft effect op het klimaat. Bij het beperken van de uitstoot spelen dus ook broeikasgassen uit veenweiden een rol. In het Klimaatakkoord is voor veenweiden een emissiereductie van 1,0 Mton in 2030 vastgelegd. Maar wat is eigenlijk de huidige emissie uit veengebieden? Wat zijn de effecten van verschillende maatregelen tegen bodemdaling op broeikasgasuitstoot? En welke rol spelen bijvoorbeeld bodemleven en waterkwaliteit bij de uitstoot?

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) doet onderzoek naar de omvang van de uitstoot van broeikasgassen uit veen. Doel van het NOBV is de effectiviteit van verschillende maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen te onderzoeken en de emissies beter te voorspellen. Daarbij worden tevens de effecten op bodemdaling in kaart gebracht. 

Aan dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Regiegroep Veenweiden en onder regie van STOWA, nemen verschillende universiteiten en kenniscentra deel. Het onderzoek vindt plaats op vijf locaties. Op alle locaties wordt naast broeikasgasemissie ook gemeten aan bodemdaling.

Er is een infographic van het onderzoeksprogramma beschikbaar. U kunt de infographic hier bekijken. 

Meer zien?

locaties

Er zijn vijf locaties voor het NOBV. Op alle locaties worden broeikasgasfluxen gemeten evenals bodemchemische en bodemfysische eigenschappen.

Op twee locaties wordt daarnaast bodemdaling intensief gemeten.

Meer weten?
Download de factsheet van iedere locatie:

Aldeboarn  •  Assendelft  •
Rouveen  •  Vlist  •  Zegveld

In de media

  • 5 november 2020: online vragenuur NOBV. Klik hier voor meer informatie.
  • 9-11 maart 2021: 3rd International Conference on the Utilisation of Wetland Plants. Klik hier voor meer informatie.
  • 29 juni 2020: Online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Klik hier voor meer informatie en om het webinar terug te kijken.
  • Supersized veenmonsters gestoken in Zegveld! Klik hier voor meer informatie en om de video te bekijken.
  • Breaking news: Internationaal bodemdalingscongres TISOLS uitgesteld! Lees hier meer.
  • Veldpost maakte een fotoreportage over het NOBV in Aldeboarn. Bekijk de reportage.

Blijf op de hoogte

Heeft u vragen over het Onderzoeksprogramma of wilt u meer informatie? Neem contact op via info@nobveenweiden.nl

Wilt u ook op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief!
De laatste nieuwsbrief kunt u hier bekijken.

Powered by

Mogelijk gemaakt door 

Consortium