Toegankelijkheid

Het NOBV streeft ernaar om haar online informatie toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De ambitie is dat alle informatie op onze website in begrijpelijk Nederlands is opgeschreven en dat de site voor iedereen bruikbaar is. Voor vragen over onze digitale toegankelijkheid kunt u contact opnemen met info@nobveenweiden.nl.