6 oktober 2022: Nationaal Congres Bodemdaling

Op 6 oktober 2022 vindt het Nationaal Congres Bodemdaling plaats op de Floriade in Almere. Het thema is dit jaar ‘Bouw beter met bodemdaling’. In het ochtendprogramma is er onder andere een nieuwe editie van het Bodemdalingsjournaal gepresenteerd door onderzoeker Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht). ’s Middags zijn er verschillende subsessies, waaronder een sessie vanuit het NOBV en het NWA-project ‘Living on Soft Soils’ (LOSS) over veenafbraak, broeikasgassen en maatregelen, een inspiratiesessie voor adviesbureaus georganiseerd door LOSS en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen, en een sessie over Gebiedsprocessen in veenweidegebied.

Aanmelden voor het congres kan via deze link.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.