Beluister onze podcasts

Het NOBV introduceert twee podcastseries: Studio Veenweide en Studio Veenweide – De Verdieping. In deze series over meten, weten en voorspellen delen we kennis over verschillende thema’s rondom het NOBV aan de hand van de 6 M-cyclus: Meten, Mechanistisch begrip, Modelleren, Maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA’s), Maatregelen en Monitoren.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de emissie uit veenweiden moet worden verminderd met 1,0 Mton COper jaar in 2030. Maar hoe moet dat gebeuren? Wat is er inmiddels al bekend en wat nog niet? Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is opgericht om dat verder te onderzoeken.
In de podcast Studio Veenweide gaat Inge Diepman vanuit de studio in Zegveld in gesprek met onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers. Aan het woord komen onder meer Gert Jan van den Born (PBL), Hanke Bruins Slot (Provincie Utrecht), Jan Jaap de Graeff (Rli) en Bart Kruijt (WUR). In veldreportages gaat Inge samen met onderzoekers op pad om de praktijk ten gehore te brengen. Zo gaat Mariet Hefting (UU) vanuit Lange Weide en het lab van de Universiteit Utrecht in op mechanistisch begrip. Ko van Huissteden (VU) geeft in Assendelft en Ankeveen uitleg over wat er nodig is voor modelleren en Ronald Hutjes (WUR) doet vanuit de lucht verslag over monitoren.
Studio Veenweide – De Verdieping is een serie colleges over broeikasgasemissies in het veenweidegebied. In iedere aflevering geeft één onderzoeker een hoorcollege over de betreffende M. Luister bijvoorbeeld naar Jim Boonman (VU) over modelleren, naar Sien Kok (Deltares) over MKBA’s en naar Jan van de Akker (WENR) over maatregelen.
Op 25 oktober 2021 lanceren we de eerste afleveringen over de M van Meten. Met in de studio Douwe Jonkers (ministerie van LNV), Chris van Naarden (ministerie van LNV) en Jan Peter Lesschen (WENR) en veldreportages vanuit Aldeboarn met onderzoeker Merit van den Berg (RU/VU) en melkveehouder Marten Dijkstra. In de eerste aflevering van Studio Veenweide – De Verdieping geeft Jan Peter Lesschen (WENR) college over het rapporteren van broeikasgasemissies. Waarom moeten de emissies gerapporteerd worden, welke partijen zijn daarbij betrokken en hoe gaat het rapporteren van de emissies uit veenweiden vanuit de LULUCF in zijn werk?
De podcasts zijn te vinden op www.nobveenweiden.nl/podcast en te beluisteren via uw favoriete podcastplatform! Vanaf vrijdag 29 oktober verschijnen er 5 weken lang steeds 2 nieuwe afleveringen: een aflevering van Studio Veenweide en een aflevering van Studio veenweide – De Verdieping. Kunt u niet wachten? Beluister hier alvast een fragment uit Studio Veenweide aflevering 2 over Mechanistisch begrip.