13-15 oktober 2021: Congres Sustainable Peatlands

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences organiseert van 13 tot 15 oktober het congres ‘Sustainable Peatlands: a win for all”. Het congres is zal hybride zijn: er is een live-event in Leeuwarden verweven met een online kanaal.

Meer over dit item >>

LOSS symposium 2021

Op vrijdag 5 november 2021 wordt vanuit het Nationale Wetenschapsagenda onderzoeksproject Living on Soft Soils: Subsidence & Society (NWA-LOSS) het eerste jaarlijks symposium georganiseerd. Het NWA-LOSS vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) | NWO) is ongeveer een jaar geleden gestart en onderzoekers presenteren op 5 november de eerste resultaten. Het wordt een dag waarop we kennis delen en ideeën uitwisselen en waar vele aspecten van bodemdaling aan bod komen; meten en monitoren, voorspellen en verklaren, schade en governance en juridische kaders. Hilde Niezen (Wethouder Gemeente Gouda & voorzitter Platform Slappe Bodem) neemt ons in het plenaire gedeelte mee in de casus van de Gemeente Gouda: Hoe hebben zij de uitdagingen rondom bodemdaling aangepakt en wat zijn hun ervaringen?

Houdt u zich bezig met bodemdaling als onderzoeker, belanghebbende of belangstellende? Dan bent u van harte uitgenodigd op 5 november in het Muntgebouw in Utrecht. Aanmelden voor het LOSS symposium kan met dit gekoppelde formulier.

Het symposium wordt in een hybride vorm georganiseerd. Afhankelijk van de dan geldende COVID-19 regels, kunnen ongeveer 100 mensen op locatie deelnemen. Wij volgen de Corona-toegangsregels van het Muntgebouw. Voor overige geïnteresseerden is het symposium online te volgen.

Bekijk hier het programma of kijk voor meer informatie op de website van LOSS.

18-11-2021: Nationaal Congres Bodemdaling 2021

Op 18 november 2021 aanstaande vindt het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling van het Platform Slappe Bodem in samenwerking met Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) plaats. Na een aantal jaren in het westen van Nederland vertoefd te hebben, is het congres dit jaar in het noorden van Nederland. Onder leiding van Helga van Leur, klimaatdeskundige en dagvoorzitter, zal de huidige stand van zaken worden beschouwd. Ook online kunt u weer actief meedoen aan het programma.

Meer over dit item >>