Save the date: 3 november 2022 LOSS-symposium

Save the date: op 3 november 2022 vindt het tweede jaarlijkse LOSS-symposium plaats. Het onderzoeksproject LOSS (Living on Soft Soils) vanuit de Nationale Wetenschapsagenda is eind 2020 gestart. Op 5 november 2021 vond het eerste symposium plaats waarin de onderzoekers de eerste resultaten presenteerden. Het was een dag waarop kennis delen en ideeën uitgewisseld werden en waar vele aspecten van bodemdaling aan bod kwamen: meten en monitoren, voorspellen en verklaren, schade en governance, juridische kaders. De presentaties van deze bijeenkomst zijn hier terug te vinden.

Op 3 november 2022 organiseert LOSS het volgende jaarlijkse symposium. Zet u 3 november alvast in uw agenda?