10 juni: Webinar ‘CO2- en methaanemissies uit grasland, natte teelten en natuur bij hoge grondwaterstanden’

Het NOBV doet op verschillende plekken in het veenweidegebied onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen tegen broeikasgasemissies. Er wordt gemeten bij grasland en bij met natte teelten en natuur. Wat weten we inmiddels over CO2– en methaanemissies uit grasland, natte teelten en natuur bij hoge grondwaterstanden en over opslag van CO2? En hoe kan die kennis gebruikt worden voor het verbeteren van rekenmodellen die nodig zijn voor het maken van beleid voor effectieve maatregelen? In het NOBV-webinar van 10 juni gaan we onder leiding van NOBV-programmamanager Pui Mee Chan in op deze vragen. Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het project INSURE waarin onderzoek is gedaan naar CO2-emissies uit grasland in Zegveld.

Datum en tijd: 10 juni 2024 van 10.00-11.30 uur

Locatie: Online

Aanmelden

Programma:

  • Daniël van de Craats, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, geeft een presentatie over de bevindingen vanuit INSURE, modelleren van emissies met het SWAP-Animo model en klimaatscenario’s.
  • PhD Alexander Buzacott (Vrije Universiteit) geeft een presentatie over methaanemissies uit grasland, natte teelten en natte natuur op verschillende NOBV-locaties. Let op: deze presentatie zal in het Engels zijn.
  • Onderzoeker Merit van den Berg (Vrije Universiteit) zoomt in op het modelleren van methaanemissies met behulp van het Peatland-VU model.
  • Roel Melman, adviseur bodem- en grondwatersystemen bij Deltares, gaat tot slot in op de effecten van pH en bodemtemperatuur bij cranberryteelt.

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen.

Reserveert u 10 juni in uw agenda? Aanmelden kan via deze link.