De redoxpotentiaal als indicator voor afbraakprocessen in gedraineerde veenbodems: een waardevolle tool bij het monitoren van vernatten

Afgelopen november hebben onderzoekers van het NOBV een nieuw paper gepubliceerd dat een belangrijke bijdrage levert aan onze kennis over broeikasgassen uit het veen!
In het onderzoek zijn de metingen van redoxsensoren op meetlocaties geanalyseerd en vergeleken met ander type metingen. Hieruit blijkt dat de redoxmetingen een goede indicatie geven van de afbraakprocessen die op verschillende dieptes, door het jaar heen, plaatsvinden in de veenbodem. De metingen kunnen niet alleen als aanwijzing worden gebruikt voor de aanwezigheid van zuurstof, maar wijzen ook op het voorkomen/plaatsvinden van andere afbraakprocessen zonder zuurstof. Door het gebruik van de sensoren is geleerd hoe deze bodemprocessen verschillen van locatie tot locatie en hoe deze processen veranderen bij vernattingsmaatregelen.

Het onderzoek toont aan dat redoxsensoren erg nuttig kunnen zijn bij het meten van de effecten van vernattingsmaatregelen op veenafbraak. Daarnaast is het mogelijk met vervolgonderzoek te werken aan relaties tussen de redoxmetingen en broeikasgasemissies. Wanneer we die relatie weten kunnen redoxmetingen op termijn de directe metingen van broeikasgassen, die zowel complexer als duurder zijn, deels vervangen.

De volledige publicatie is hier te vinden.