Meten van broeikasgasemissies uit sloten

Begin 2022 is in Zegveld en Lange Weide gestart met het onderzoek naar broeikasgasemissies uit sloten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Judith van der Knaap, aio aan de Radboud Universiteit (RU, Nijmegen). Aan de hand van verschillende meetmethodes wordt er door het jaar heen de broeikasgasuitstoot uit sloten gemeten. Daarbij wordt er ook gekeken naar de relatie tussen de broeikasgassen en biogeochemische processen in de sloot.

Er is nog weinig bekend over emissies uit sloten. Huidige meetmethodes zijn arbeidsintensief en op punten gebaseerd. Voor dit innovatieve onderzoek moet dan ook nieuwe apparatuur ontwikkeld worden. Zo werkt de RU aan drijvende apparatuur die is voorzien van een automatisch kamersysteem voor het meten van CO-fluxen en een bubbletrap voor het meten van methaanemissies. Daarnaast wordt er gewerkt aan een apparaat dat ter plaatste de concentratie van opgeloste broeikasgassen in de sloot kan meten. Naast metingen met betrekking tot broeikasgasemissies worden er ook andere metingen uitgevoerd, zoals baggerhoogte metingen en analyses van het (porie)water.

In de deelexpeditie van 28 maart gaven Ralf Aben, post-doc onderzoeker aan de RU, en Judith van der Knaap een presentatie over het slootonderzoek. Deze deelexpeditie is hier terug te kijken.