Onderzoek naar broeikasgasemissies uit sloten

Naast metingen aan maatregelen zoals waterinfiltratiesystemen, natte teelten en klei in veen, en referenties, meet het NOBV ook broeikasgasemissies uit sloten. In 2022 en 2023 is er onderzoek gedaan in sloten Zegveld en Lange Weide. Dit jaar zal er gestart worden met nieuw onderzoek in Zegveld en rondom de Nieuwkoopse Plassen. Aan de hand van verschillende meetmethodes wordt er door het jaar heen de broeikasgasuitstoot uit sloten gemeten. Voor de uitvoering van het onderzoek is door de Radboud University nieuwe, innovatieve apparatuur ontwikkeld. Tot nu toe werd er 1 keer per maand overdag (diffuse flux metingen) gemeten. Inmiddels heeft de Radboud Universiteit drijvende apparatuur ontwikkeld die is voorzien van een automatisch kamersysteem voor het meten van CO2 – en CH4 -fluxen en een bubbletrap voor het meten van ebullitie. De nieuwe apparatuur zal 24/7 draaien dus heel veel extra inzichten brengen, zoals dag/nacht ritmes en meer betrouwbare emissie factor schatting. Deze automatische kamers ondergaan nu de laatste testen en de verwachting is dat deze eind mei kunnen worden ingezet.
Ook zijn er sensoren ontwikkeld die continu de opgeloste CO2 en CH4 in het water meten. In het onderzoek wordt er ook gekeken naar de relatie tussen de broeikasgassen en biogeochemische processen in de sloot. Naast metingen met betrekking tot broeikasgasemissies worden er ook andere metingen uitgevoerd, zoals baggerhoogte metingen en analyses van het (porie)water. Daarbij wordt gezocht naar sturende factoren voor de broeikasgasemissie. De eerste resultaten van het onderzoek naar emissies uit sloten zullen na de zomer worden gepubliceerd.