Veldreportage Studio Veenweide – Boer Marten Dijkstra over de noodzaak van meten

Een van de meetlocaties van het NOBV is op de boerderij van agrarisch ondernemer Marten Dijkstra in Aldeboarn. Inge Diepman bracht een bezoek aan deze meetlocatie en ging met Marten Dijkstra in gesprek over waarom hij meewerkt aan het onderzoek.

Veldreportage Studio Veenweide – CO2-kamers op de meetlocatie in Aldeboarn

Een van de meetlocaties van het NOBV is Aldeboarn in Friesland. Onderzoeker Merit van den Berg (RUN/VU) bracht samen met presentator Inge Diepman een bezoek aan deze meetplots. Ze beschrijft wat er te zien is en legt uit wat we meten, hoe dat werkt en waarom we dat doen.

Veldreportage Studio Veenweide – Bodemmonsters steken in Lange Weide

Presentator Inge Diepman bracht samen met onderzoeker Mariet Hefting (Universiteit Utrecht) een bezoek aan de NOBV-meetlocatie in Lange Weide. Mariet Hefting nam daar een bodemmonster en legde uit welke bodemprocessen onderzocht worden en waarom het zo belangrijk is om deze processen te begrijpen.

Veldreportage Studio Veenweide – Onderzoek naar microbiële processen in het lab van de Universiteit Utrecht

Presentator Inge Diepman bracht samen met onderzoekers Mariet Hefting en Laura Knops (Universiteit Utrecht) een bezoek aan het laboratorium van de Universiteit Utrecht. Daar wordt onderzoek gedaan naar microbiële processen in de bodem. Mariet en Laura leggen uit hoe deze onderzoeken werken en waarom dit een belangrijk onderdeel van het NOBV is.

Veldreportage Studio Veenweide – Uitleg van modellen vanaf de meetlocatie in Assendelft

Modellen kunnen helpen om te voorspellen wat er in de veenbodem onder diverse omstandigheden gaat gebeuren. Maar hoe maak je zo’n model? Onderzoeker Ko van Huissteden (VU) legt vanuit de NOBV-meetlocatie in Assendelft aan presenator Inge Diepman uit hoe dit in z’n werk gaat.

Veldreportage Studio Veenweide – Methaan vangen in een model op de meetlocatie in Ankeveen

Modellen kunnen helpen om te voorspellen wat er in de veenbodem onder diverse omstandigheden gaat gebeuren. Maar welke gegevens zijn er nodig voor zo’n model en hoe meet je dat? Onderzoeker Ko van Huissteden (VU) legt vanuit de NOBV-meetlocatie in Ankeveen aan presenator Inge Diepman uit hoe dit in z’n werk gaat.

Veldreportage Studio Veenweide – Boer Bert in Kamerik over verdienmodellen

Wat is het verdienmodel van een agrarisch ondernemer in veenweidegebieden in een tijd waarin maatregelen genomen moeten worden om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan? Presentator Inge Diepman ging het veld in met agrarisch ondernemer Bert de Groot. Hij is biologisch boer in Kamerik op een groot en levendig familiebedrijf en Hoogheemraad bij het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Veldreportage Studio Veenweide – De waarde van slootkanten – Stompe Toren

Hoe kan de waarde van natuur meegenomen worden in een maatschappelijke kosten-baten analyse? Wat is die waarde? Dick Melman is ecoloog, expert op het gebied van landbouw en natuur, en groot kenner van slootkanten en weidevogels. Hij ging met presentator Inge Diepman op pad naar een weiland achter de Stompe Toren van Spaarnwoude vanwaar hij vertelt over de grote waarde die slootkanten hebben voor natuur en mens.

Veldreportage Studio Veenweide – Weidevogels als graadmeter in het landje van Gruijters

Een graadmeter voor de gezondheid van weidelandschap is de aanwezigheid van de grutto. Veel boeren en vrijwilligers zorgen her en der in het veenweidegebied voor deze en andere weidevogels, vaak middels speciale weidevogelprogramma’s. Ecoloog Dick Melman nam presentator Inge Diepman mee het veld in om te praten over de waarde van weidevogels.

Veldreportage Studio Veenweide – Proefvelden met waterinfiltratiesystemen in Zegveld

Om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen in veenweidegebied tegen te gaan worden de effectiviteit van maatregelen onderzocht. Daarbij wordt onder andere gekeken naar waterinfiltratiesystemen. In Zegveld liggen verschillende proefvelden met waterinfiltratiesystemen. Youri Egas (KTC Zegveld) ging op en van de NOBV-onderzoekslocaties in Zegveld in gesprek met presentator Inge Diepman over waterpeilstrategieën en waterinfiltratiesystemen.

Veldreportage Studio Veenweide – De uitstoot van broeikasgassen bij lisdodde in KTC Zegveld

Het NOBV doet ook onderzoek naar natte teelten. Zo wordt er onder andere gemeten aan de uitstoot van broeikasgassen van een lisdoddeveld in Zegveld. Youri Egas, praktijkonderzoeker van het KTC Zegveld laat ons kennismaken met de lisdoddeteelt in Zegveld en de meetinstallatie daarbij.

Veldreportage Studio Veenweide – Broeikasgassen meten vanuit het vliegtuig

Om de effectiviteit van maatregelen vast te stellen is monitoren van belang en voor monitoren is het belangrijk om te meten. Binnen het NOBV wordt niet alleen vanaf de grond gemeten, maar ook vanuit de lucht. Ronald Hutjes (WUR) is betrokken bij deze vliegtuigmetingen en doet in deze reportage verslag vanuit de lucht.

Veldreportage Studio Veenweide – Meten met een eddy covariance-mast in Zegveld

Om de effectiviteit van maatregelen vast te stellen is monitoren van belang en voor monitoren is het belangrijk om te meten. Hoe doen we dat nu en hoe gaan we dat in de toekomst doen? Onderzoeker Ronald Hutjes ging met presentator Inge Diepman het veld in in Zegveld waar hij uitleg gaf over de metingen door middel van een EC-mast.