30 januari Webinar Klei in veen

Op 30 januari 2023 organiseert het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het NOBV een webinar over Klei in veen. Het toevoegen van klei aan een veenbodem, ook wel veenverrijking met klei genoemd, is een nieuwe maatregel om de bodemdaling af te remmen en de emissie van CO2 te beperken. Het gaat daarbij niet niet om het aanbrengen van een kleidek op het veen, maar om relatief kleine hoeveelheden klei die in de bodem wordt gebracht, bijvoorbeeld door inspoelen. Hoe werkt deze maatregel? Welke soorten klei zijn geschikt? Deze en andere vragen komen aan bod in dit webinar. Hebt u belangstelling om deel te nemen? Meld u dan aan voor de NOBV-nieuwsbrief om de uitnodiging te ontvangen.

Dit webinar werd georganiseerd door het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland NOBV. Kijk voor meer informatie over VIPNL op www.vip-nl.nl