Artikelen door Suzanne Verkoren

Webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied

>> Kijk hier het webinar terug. De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Ook staan er nieuwe pilots in de steigers op dit gebied. Maar wat weten we op dit moment eigenlijk al over lisdoddeteelt in Nederland en wat weten we […]

LOSS symposium 2021

Op vrijdag 5 november 2021 wordt vanuit het Nationale Wetenschapsagenda onderzoeksproject Living on Soft Soils: Subsidence & Society (NWA-LOSS) het eerste jaarlijks symposium georganiseerd. Het NWA-LOSS vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) | NWO) is ongeveer een jaar geleden gestart en onderzoekers presenteren op 5 november de eerste resultaten. Het wordt een dag waarop we kennis delen en ideeën […]

Bodemdalingsjournaal

Op 24 juni presenteerde Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht) bij de NKB-Kennisexpeditie Waardering van bodemdaling het eerste landelijke bodemdalingsjournaal. Bekijk hier de Kennisexpeditie.