Artikelen door Suzanne Verkoren

Save the date: 30 september 2024 NOBV-congres

2024 is het vijfde onderzoeksjaar van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Na de zomer worden de resultaten opgeleverd. Daarmee wordt ook de eerste fase van het NOBV afgerond. Wat weten we nu over de mechanismen die zorgen voor broeikasgasemissies uit veenweiden en over mogelijke maatregelen om emissies te verminderen? En hoe kan die kennis gebruikt […]

In memoriam Bart Crouwers

Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van Bart Crouwers, oprichter en eigenaar van The Cranberry Company in de Krimpenerwaard. De afgelopen jaren heeft het NOBV met Bart samengewerkt ten behoeve van verkennende metingen aan cranberryteelt. We kennen hem als een gedreven en bevlogen ondernemer met een groot hart voor de streek, het landschap […]

Onderzoek naar broeikasgasemissies uit sloten

Naast metingen aan maatregelen zoals waterinfiltratiesystemen, natte teelten en klei in veen, en referenties, meet het NOBV ook broeikasgasemissies uit sloten. In 2022 en 2023 is er onderzoek gedaan in sloten Zegveld en Lange Weide. Dit jaar zal er gestart worden met nieuw onderzoek in Zegveld en rondom de Nieuwkoopse Plassen. Aan de hand van […]

Save the date – 10 juni 2024: NOBV-webinar ‘CO2- en methaanemissies uit grasland, natte teelten en natte natuur bij hoge grondwaterstanden’

In het webinar van 10 juni 2024 gingen we onder leiding van NOBV-programmamanager Pui Mee Chan in op een aantal vragen rondom CO2- en methaanemissies in veenweidegebieden, bij hoge grondwaterstanden. > Kijk hier het webinar terug Het NOBV doet op verschillende plekken in het veenweidegebied onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen tegen broeikasgasemissies. Er wordt […]

Effect van vernatting op afbraakprocessen in de veenbodem

Wat is het effect van vernatting van veen op afbraakprocessen in de bodem? Recent zijn vanuit het NOBV twee wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in het vakblad Geoderma die op deze vraag ingaan. Het eerste artikel, van PhD student Jim Boonman en NOBV collega’s, ging in op het gebruik van de redoxpotentiaal als proxy voor de afbraakprocessen […]

Emissies van methaan uit het veen

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden doet niet alleen onderzoek naar CO2-emissies uit het veen, maar ook naar de emissies van de broeikasgassen lachgas en methaan. Om te ontrafelen welke factoren een rol spelen bij de vorming van methaanemissies is het NOBV op verschillende locaties in 2020 en 2021 begonnen met metingen met behulp van Eddy-Covariance […]

De redoxpotentiaal als indicator voor afbraakprocessen in gedraineerde veenbodems: een waardevolle tool bij het monitoren van vernatten

Afgelopen november hebben onderzoekers van het NOBV een nieuw paper gepubliceerd dat een belangrijke bijdrage levert aan onze kennis over broeikasgassen uit het veen! In het onderzoek zijn de metingen van redoxsensoren op meetlocaties geanalyseerd en vergeleken met ander type metingen. Hieruit blijkt dat de redoxmetingen een goede indicatie geven van de afbraakprocessen die op […]

SOMERS 2.0: rekenregels, dashboard en webinar

In het NOBV is het registratiesysteem SOMERS (Soil Organic Matter Emission Registration System) ontwikkeld. SOMERS is in staat om voor veenbodems en moerige bodems in de kustvlakte de CO2-uitstoot te bepalen onder verschillende omstandigheden bij verschillend (water)beheer. In 2022 is SOMERS 1.0 opgeleverd. SOMERS 1.0 is een procesmodel, waarmee de CO2-uitstoot op perceelsniveau kan worden […]

Meten aan moerasnatuur

Sinds dit jaar zijn twee natuurlocaties in Groningen, Onlanden en polder Camphuys, onderdeel van het NOBV. Op deze referentielocaties wordt de verwachte emissie bij dit landschap in kaart gebracht en wordt de opslag van koolstof onderzocht. In Onlanden en polder Camphuys werden al langer broeikasgassen gemeten door Wageningen University & Research. Daarover is eind 2022 een rapport verschenen. […]