3 november 2022: LOSS-symposium

Op donderdag 3 november 2022 organiseert het NWA-project ‘Living on Soft Soils – Subsidence & Society’ (LOSS) het tweede jaarlijkse symposium in Utrecht. Op deze dag delen we opgedane kennis en wisselen we ideeën uit over de oorzaken en gevolgen van bodemdaling,  met dit jaar een focus op stedelijk gebied. In het programma staan de volgende twee thema’s centraal:

  • Bodemdaling in ruimtelijke ordening
  • Schade door krimp en zwel

Houdt u zich bezig met bodemdaling als onderzoeker en/of bent u belanghebbende of belangstellende? Dan bent u van harte welkom op donderdag 3 november, 9:30-18:00 uur, in Congresgebouw De Vereeniging in Utrecht.

Aanmelden voor het symposium kan via deze link.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.