Webinar Twee jaar NOBV: waar staan we?

Dit najaar is het tweede meetjaar van het NOBV afgerond. Eind november zijn er verschillende rapportages gepresenteerd aan de regiegroep van het veenprogramma waarin de eerste bevindingen worden gedeeld. Naar aanleiding daarvan organiseren we op 9 december het webinar: Twee jaar NOBV: waar staan we?

Wat kunt u verwachten in dit webinar? Presentator Inge Diepman gaat in gesprek met NOBV-programmamanager Pui Mee Chan (STOWA/NOBV) en Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht), trekker van het NOBV-onderzoeksconsortium, over de achtergrond van het onderzoek en de eerste bevindingen. Vervolgens schuiven diverse onderzoekers aan om nader in te gaan op de eerste bevindingen. Ralf Aben (Radboud Universiteit Nijmegen) zal inzoomen op het meten aan broeikasgassen. Mariet Hefting (Universiteit Utrecht) gaat in op de bodemprocessen die broeikasgassen veroorzaken. Jim Boonman (Vrije Universiteit) licht toe hoe bevindingen gemodelleerd kunnen worden om effecten beter te kunnen voorspellen. Tot slot zal Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht) ingaan op de monitoring van maatregelen in het veenweidegebied om broeikasgassen tegen te gaan en de noodzaak van meerjarig meten. Daarnaast kijken we met Pui Mee Chan (STOWA/NOBV) en Douwe Jonkers (ministerie van LNV) vooruit naar het vervolg van het onderzoek en de opgave die er ligt richting 2030. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Doet u ook mee? Aanmelden voor dit webinar kan hier.