Terugblik webinar Twee jaar NOBV: waar staan we?

Dit najaar is het tweede meetjaar van het NOBV afgerond. Eind november zijn er verschillende rapportages gepresenteerd aan de regiegroep van het veenprogramma waarin de eerste bevindingen worden gedeeld. Naar aanleiding daarvan organiseerden we op 9 december het webinar: Twee jaar NOBV: waar staan we?

> Kijk hier het webinar terug

Wat kwam er aan bod in dit webinar? Presentator Inge Diepman ging in gesprek met NOBV-programmamanager Pui Mee Chan (STOWA/NOBV) en Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht), trekker van het NOBV-onderzoeksconsortium, over de achtergrond van het onderzoek en de eerste bevindingen. Vervolgens schoven diverse onderzoekers aan om nader in te gaan op de eerste bevindingen. Ralf Aben (Radboud Universiteit Nijmegen) zoomde in op het meten aan broeikasgassen. Mariet Hefting (Universiteit Utrecht) ging in op de bodemprocessen die broeikasgassen veroorzaken. Jim Boonman (Vrije Universiteit) lichtte toe hoe bevindingen gemodelleerd kunnen worden om effecten beter te kunnen voorspellen. Tot slot ging Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht) in op de monitoring van maatregelen in het veenweidegebied om broeikasgassen tegen te gaan en de noodzaak van meerjarig meten. Daarnaast keken we met Pui Mee Chan (STOWA/NOBV) en Douwe Jonkers (ministerie van LNV) vooruit naar het vervolg van het onderzoek en de opgave die er ligt richting 2030. Natuurlijk was er ook ruimte om vragen te stellen.

De animatie over veenafbraak kunt u hier bekijken.

De vlog van Ralf Aben is hier terug te kijken.

De trailer van de podcastserie Studio Veenweide is hier te bekijken.