Veenafbraak modelleren op basis van bodemvocht en temperatuur

In oktober 2022 is het eerste wetenschappelijke NOBV artikel, getiteld “Cutting peatland CO2 emissions with water management practices”, geaccepteerd voor publicatie in het Journal of Biogeosciences. Het artikel bespreekt een nieuwe methode om veenafbraak te simuleren op basis van bodemvocht en temperatuur. Deze methode bood de mogelijkheid om onze veldmetingen van het effect van druk- en onderwaterdrainage (in 2020 en 2021) te extrapoleren naar andere situaties. Zo werd ontdekt dat slootwaterstandverhoging leidt tot CO2-uitstootreductie (wel afhankelijk van de slootafstand), net als het toepassen van onderwaterdrainage bij situaties met wegzijging en in droge meetjaren. De combinatie van waterinfiltratie en hoge slootpeilen is het meest effectief. Echter bleek ook dat onderwaterdrainage niet effectief is bij kwelsituaties – of sterker nog, dat het dan zelfs een negatief effect kan hebben. De hoeveelheid CO2-reductie die met onderwaterdrainage behaald kan worden hangt dus sterk af van de regionale grondwaterdynamiek en jaarlijkse droogte. Andere belangrijke conclusies van het onderzoek, bijvoorbeeld over de relaties tussen gemiddelde zomergrondwaterstand en CO2-emissie, zijn volgende maand te lezen in het Journal of Biogeosciences.

>> Lees hier de Nederlandstalige samenvatting van het artikel

>> Lees hier het artikel dat in Bodem verscheen over dit onderzoek

Meer weten over dit onderzoek van o.a. Jim Boonman (PhD student, Vrije Universiteit Amsterdam)? Klik hier door naar de nieuwsbrief van april 2021 waarin hij een toelichting gaf op zijn onderzoek.